Legal

Utilizarea, inclusiv vizitarea site-ului Volte.ro, implică acceptarea cu privire la termenii și condițiile prezentate în detaliu în următoarele paragrafe. Prin accesarea acestui site, vă obligați să furnizați date corecte și aveți dreptul de a le utiliza.

Utilizatorul consimte să utilizeze serviciul exclusiv în scopuri legale. Orice tentativă de accesare a datelor personale ale altui utilizator, de modificare a conținutului site-ului Volte.ro sau de perturbare a performanței serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o încercare de fraudare a sistemului și poate conduce la urmărirea penală a celor implicați.

Nu ne asumăm răspunderea pentru situațiile generate de erori software sau defecțiuni tehnice apărute la server. Utilizatorul consimte să exonereze de răspundere și să nu acționeze în justiție site-ul Volte.ro în legătură cu orice pretenție formulată de terțe părți ca urmare a utilizării serviciului și/sau a internetului de către Utilizator. Acest lucru se aplică și în cazul oricăror pierderi (directe, indirecte, consecințiale sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, cereri, daune, cheltuieli (inclusiv costuri de judecată) sau alte forme de răspundere, suferite sau cauzate direct de site-ul Volte.ro ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor termeni și condiții.

Responsabilitatea pentru plata tuturor cheltuielilor suplimentare legate de utilizarea serviciului, inclusiv cele pe care furnizorii de servicii telefonice sau internet le pot solicita, revine utilizatorului.

Toate informațiile prezentate pe site-ul Volte.ro au un caracter strict informativ.

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori de introducere și/sau publicare care pot să apară pe site. Erorile, identificate sau anunțate, vor fi corectate în cel mai scurt timp posibil.

Operatorul site-ului Volte.ro nu poate fi tras la răspundere pentru nicio formă de daune care ar putea să rezulte, direct sau indirect, din utilizarea acestui site sau ca urmare a apariției oricăror erori.